• Grafika

    Modele barwne obrazów

    “Jeżeli w grafice komputerowej chcemy korzystać z barw w sposób precyzyjny, to musimy je określić i zmierzyć” J. Foley Istnieją różne modele przestrzeni barw, między innymi: RGB (oraz RGB z kanałem alfa) CMYK. CIEXYZ (CIE1931) CIELab (CIE1976) CIELUV. HSV oznaczane również jako HSB. HSL, HSI. YUV oraz YIQ. Najbardziej popularnymi w świecie grafiki i fotografii są trzy modele barwne, które postaram się omówić. Są nimi: RGB CMYK HSX RGB W systemie RGB (Red, Green, Blue) każdy kolor jest przedstawiany w postaci mieszanki kolorów czystych: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Sposób ten jest odpowiedni do przedstawiania barw światła emitowanego System RGB jest szeroko stosowany do definiowania barw w grafice ekranowej. Udział danego składnika czystego wyrażany jest w procentach, lub — co…

  • Grafika

    Czym jest grafika komputerowa?

    Grafika komputerowa – dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania obrazów oraz wizualizacją rzeczywistych danych. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice, kulturze oraz rozrywce. Kilka przykładowych zastosowań: kartografia, wizualizacja danych pomiarowych (np. w formie wykresu dwu- i trójwymiarowych), wizualizacja symulacji komputerowych, diagnostyka medyczna, kreślenie i projektowania wspomagane komputerowo, przygotowanie publikacji, efekty specjalne w filmach, gry komputerowe. Chociaż grafika komputerowa koncentruje się głównie na specjalistycznych algorytmach i strukturach danych, to jednak siłą rzeczy musi czerpać z innych dziedzin wiedzy. Na przykład aby uzyskać obrazy fotorealistyczne, należy wiedzieć jak w rzeczywistym świecie światło oddziałuje z przedmiotami. Podobnie, aby symulacja jazdy samochodem była jak najwierniejsza, należy wiedzieć jak…