• Grafika

    Grafika wektorowa. Czyli jaka?

    Ilustracje wektorowe mają odmienną od bitmapowych budowę i strukturę. Podczas gdy najmniejszym elementem budującym obraz bitmapowy jest piksel, najmniejszym elementem budującym ilustrację wektorową jest linia, punkt. Najprostszy obiekt wektorowy może mieć postać punktu, linii lub wielokąta. Każdy punkt samodzielny oraz taki, na którym opisana jest linia, ma znane współrzędne, czyli umiejscowienie na płaszczyźnie ilustracji. W czasie tworzenia grafiki wektorowej korzysta się z płaszczyzny odniesienia, np. z formatu kartki papieru zadeklarowanej w sterowniku domyślnej dla systemu drukarki. Każdy z obiektów wektorowych charakteryzują dwa podstawowe parametry graficzne: rodzaj i barwa wypełnienia oraz rodzaj i barwa obrysu. Pierwotnie obiekty wektorowe można było wypełniać jedynie jednolitą barwą i obrysowywać linią o jednolitej barwie i…