• Grafika

    Formaty plików graficznych

    GIF To format pliku graficznego z kompresją bezstratną. Pliki tego typu są bardzo często używane na stronach WWW. Wadą formatu GIF jest brak możliwości zapisu plików graficznych w formacie TrueColor. Wady tej pozbawiony jest konkurencyjny format PNG, który opracowano ze względu na to, że format GIF wykorzystuje patent firmy Unisys na kompresję LZW. Plik w formacie GIF może zawierać kilka obrazów, co umożliwia tworzenie animacji (są one często wykorzystywane na stronach WWW). JPG, JPEG Ze względu na jej wysoką wydajność, format JPEG jest dziś najpopularniejszym formatem wymiany nisko rozdzielczych obrazów cyfrowych. Stosowany jest przede wszystkim w Internecie i innych sieciach komputerowych, w archiwizacji danych obrazowych, w składzie publikacji elektronicznych i…