Grafika

Formaty plików graficznych

GIF

To format pliku graficznego z kompresją bezstratną. Pliki tego typu są bardzo często używane na stronach WWW. Wadą formatu GIF jest brak możliwości zapisu plików graficznych w formacie TrueColor. Wady tej pozbawiony jest konkurencyjny format PNG, który opracowano ze względu na to, że format GIF wykorzystuje patent firmy Unisys na kompresję LZW. Plik w formacie GIF może zawierać kilka obrazów, co umożliwia tworzenie animacji (są one często wykorzystywane na stronach WWW).

JPG, JPEG

Ze względu na jej wysoką wydajność, format JPEG jest dziś najpopularniejszym formatem wymiany nisko rozdzielczych obrazów cyfrowych. Stosowany jest przede wszystkim w Internecie i innych sieciach komputerowych, w archiwizacji danych obrazowych, w składzie publikacji elektronicznych i prezentacji multimedialnych. Format obsługiwany jest zarówno na platformie Windows, jak i Macintosh. Przechowuje wszystkie modele barwne obrazów: bitmap, grayscale, RGB, CMYK. Ponieważ niszczący wpływ kompresji JPEG powiększa się wraz z każdorazowym kodowaniem, należy bezwzględnie unikać wielokrotnego zapisu obrazu w formacie JPEG. Algorytm kompresji używany przez JPEG jest algorytmem stratnym, tzn. w czasie jego wykonywania tracona jest bezpowrotnie część pierwotnej informacji.

PNG

Format graficzny wykorzystujący kompresję bezstratną w celu zmniejszenia objętości plików. Mniej popularny niż GIF lecz pozbawiony ograniczeń narzucanych przez właściciela praw patentowych tego ostatniego, firmę Compuserve (obecnie część AOL). PNG jest efektem wspólnych prac społeczności internetowej i może być bez opłat używany do każdego celu. Niektóre aplikacje wykorzystują PNG jako format natywny (np. Macromedia Fireworks).
PNG oferuje nieco większe możliwości niż GIF. Jest między innymi jedynym wieloplatformowym formatem bitmapowym, w którym istnieje możliwość zdefiniowania stopnia przezroczystości – tzw. kanału alpha (GIF pozwala na ustawienie przezroczystości dla jednego koloru obrazka). Zapewnia także lepszy stopień kompresji (pliki są od 10 do 30% mniejsze niż GIF-y). Nie pozwala jednak na przechowywanie wielu obrazków w pojedynczym pliku, stąd nie może służyć do tworzenia animacji. format PNG rozpoznawany jest przez przeglądarki Microsoft Internet Explorer 4.0 oraz Netscape Navigator 4.04 (i późniejsze).

TIFF

Format TIFF (ang. TaggedImage File Format) jest najpopularniejszym formatem pełnowartościowych obrazów bitmapowych (może także przechowywać ścieżki wektorowe). Opracowany został jeszcze przez firmę Aldus, wykupioną później przez dzisiejszego giganta, firmę Adobe Systems Inc. Obsługiwany jest obecnie przez wszystkie znaczące systemy przetwarzania obrazów cyfrowych.

Najważniejsze możliwości formatu TIFF to:

  • Zapis bitmapy w jednym z wielu modeli barwnych. W formacie TIFF można zapisać obraz w modelu bitmap, grayscale (także 16-bitowo), indexed color, RGB (także 16 bitów na kanał, czyli 48 bitów), Lab i CMYK.
  • Przechowanie kanałów alfa i ścieżek obcinających. Kanał alfa jest dodatkową, zasadniczo 8-bitową bitmapą, w której można zapamiętać wyselekcjonowane fragmenty obrazu. Przestrzeń 8-bitowa gwarantuje zastosowanie 256 poziomów przezroczystości maski. Kanał alfa jest jednym ze sposobów eliminacji tła z obrazu bitmapowego.
  • Bezstratna kompresja LZW (Lempel-Ziv-Welch). Technika kompresji LZW polega na matematycznym, odwracalnym przekształceniu obrazu. Kompresja ta nie powoduje żadnej straty jakości w obrazie. Współczynnik kompresji nie jest imponujący w porównaniu z technikami stratnymi i wynosi ok. 2:1, w zależności od charakteru danych graficznych. Algorytm kompresji LZW jest obsługiwany przez większość profesjonalnych systemów przetwarzania obrazu. Producentów mniej popularnego oprogramowania często nie stać na zakupienie modułu kompresji LZW i taki program nie jest w stanie otworzyć obrazu w formacie TIFF skompresowanym techniką LZW. Korzystanie z kompresji LZW daje sporą oszczędność pamięci na dysku twardym komputera, lecz aby bezpiecznie z niej korzystać, należy upewnić się, czy wszystkie programy i urządzenia biorące udział w procesie przygotowania poligraficznego publikacji ją obsługują. Kompresowanie i dekompresowanie plików TIFF metodą LZW powoduje nieznaczne spowolnienie pracy, zauważalne jedynie przy plikach o bardzo dużej objętości.
  • Bezkolizyjna wymiana między platformami Windows -Macintosh. Pytanie o porządek zapisu bajtów Windows lub Macintosh podczas zapisu formatu TIFF wynika z różnic w pierwotnej implementacji tego formatu na obu platformach. Jeśli praca odbywa się na nowych wersjach oprogramowania, wybór nie ma znaczenia w kompatybilności pliku na obu systemach. Na rynku można spotkać wiele wariacji formatu TIFF. Jego uniwersalność spowodowała wytworzenie wielu odmian stosowanych w wyspecjalizowanych dziedzinach przetwarzania obrazów. Przykładem takiej odmiany jest format GeTIFF, który w dodatkowym pliku przechowuje informacje o współrzędnych geograficznych pikseli. Ma to duże zastosowanie w technologii przetwarzania map kartograficznych, zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.

Dodaj komentarz